لیستی با عنوان اسامی ائتلاف بزرگ اصلاحات منتشر شد و در خصوص حوزه انتخابیه رودسر و املش سکوت کرد.

به گزارش خبرنگار املش ما ، روز گذشته کانال خبری اصلاح طلبان نیوز اسامی ائتلاف بزرگ اصلاحات را منتشر نمود ولی در خصوص برخی شهرستان ها بالاخص حوزه انتخابیه رودسر و املش سکوت نمود.

این درحالیست که مجمع مشورتی اصلاح طلبان رودسرو املش ، کاندیدای مورد حمایت خود را محمدمهدی رهبری املشی معرفی نموده بود.

سوالی که شاید در ذهن هر خواننده ای پیش بیاید اینست که مگر اصلاح طلبان سراسر کشور اینقدر بی قانون شده اند که مجمع مشورتی شان درشهرستان ها  بدون هماهنگی با مرکز اصلاحات ، نام کاندیدایی جدید را به لیست اضافه کنند؟

لیست اصلاح طلبان کشور