پس از اعلام تائید صلاحیت ها و در ابتدای تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی ، ۱۷ نفر در رقابت های انتخابان رودسر و املش حضور داشتند ولی این لیست با کاهش ۵ نفره ۱۲ کاندیدا شد تا ۷ اسفندماه اهالی رودسر واملش از بین این ۱۲ نفر یکی را وارد مجلس شورای اسلامی نمایند.

به نقل ازاملش ما:  کناره گیری و انصراف ۵ کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رودسر و املش ، رقابت را برای ۷ اسفند ماه ۱۲ نفره کرد.

کاندیداهای  انصرافی از انتخابات آقایان ابراهیم اسماعیلی لیما، صادق اکبری، بهمن رئیسی نافچی ،جابرلطفی پور یاسوری،مسعود مجیدی می باشند.

کاندیداهای رودسرو املشلیست ذیل کاندیداهای حاضر در رقابت های انتخابات رودسر و املش می باشند.

۱-دانیال احمدیار

۲- محمد بنی محمد کیوانی

۳-مصطفی حاکمی فر

۴-علی مرتضی حسینیان

۵-محمدمهدی رهبری

۶- اسداله عباسی

۷- محمد علی جانی شوکی

۸-رضا غلامی چماقستانی

۹-قاسم فرجپور خاناپشتانی

۱۰- محمدصادق محمدی

۱۱محمدحسین میرزا آقایی چالکسرایی

۱۲- محمد تقی نجف زاده شوکی

به گزارش خبرنگار ما در حوزه انتخابیه رودسر و املش ۲۴۷ شعبه ، آرای مردم را جمع آوری خواهند نمود که تعداد ۷۳ شعبه اخذ رأی شهری و ۱۷۴ شعبه اخذ رأی روستایی می باشند و ۱۴۵ هزار و ۵۲۵ نفر واجد شرایط رای دادن هستند و  هشت هزار نفر رأی اولی می باشند.