کد خبر: 1679

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ - ۱۸:۰۳

دیوار مهربانی به چابکسر رسید+عکس

همزمان باگسنرش دیوارهای مهربانی توسط  مردم در سراسر کشور بصورت خود جوش وبا هدف کمک به افراد بی بضاعت در شهرچابکسر هم در دو نقطه  این شهر به آدرس حیابان شهدا جنب ایستکاه تاکسی میانده وهمچنین خیابان امام ره- کوچه قیام ایجاد شده است. به گزارش خبرنگارچابکسرنیوز همزمان باایجاد دیوارهای مهربانی توسط  مردم در سراسر […]

همزمان باگسنرش دیوارهای مهربانی توسط  مردم در سراسر کشور بصورت خود جوش وبا هدف کمک به افراد بی بضاعت در شهرچابکسر هم در دو نقطه  این شهر به آدرس حیابان شهدا جنب ایستکاه تاکسی میانده وهمچنین خیابان امام ره- کوچه قیام ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگارچابکسرنیوز همزمان باایجاد دیوارهای مهربانی توسط  مردم در سراسر کشور بصورت خود جوش وبا هدف کمک به افراد بی بضاعت در شهرچابکسر هم در دو نقطه  این شهر به آدرس حیابان شهدا جنب ایستکاه تاکسی میانده وهمچنین خیابان امام ره- کوچه قیام ایجاد شده است.

image

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.