شامگاه امشب ۲۶ اسفند ماه پس از اعلام صحت انتخابات توسط شورای محترم نگهبان در حوزه انتخابیه رودسر و املش ، محمد مهدی رهبری املشی در بیانیه ای اعتراض گونه نتیجه انتخابات را غیر از آن چیزی دانست که اعلام شده است.

به نقل از املش ما ، دقایقی پس از اعلام صحت انتخابات در حوزه انتخابیه رودسر و املش توسط شورای محترم نگهبان بیانیه ای از رهبری املشی در فضای مجازی پخش شد که نشان از اعتراض وی به این نظر شورای نگهبان قانون اساسی دارد.

در ابتدای این بیانیه آمده است: صحت انتخابات حوزه رودسر و املش بر خلاف انتظار توسط شورای محترم نگهبان تأیید شد. بنده و عده ای از افراد متدین یقین داریم که نتیجه این انتخابات غیر از آن چیزی است که اعلام شده است.

در ادامه بیانیه آمده  چون از لحاظ قانونی شورای نگهبان مرجع تعیین کننده است و همه باید تابع قانون باشیم ، بنابراین بر خلاف باور و یقین ما باید همین نتیجه اعلام شده حاکم و نافذ باشد. از مردم عزیز استدعا دارم به قانون احترام بگذارید و آرامش را حفظ کنید تنها داور الهی و خدایی است که تخلف ناپذیر است آنانیکه تقلب و تخلف کردند و با خرید آراء و تخلفات گوناگون دیگر در این دوره به ظاهر پیروز شدند و خودشان می دانند ذیحق نیستند بدانند در محکمه الهی و در پیشگاه خداوند قادر متعال باید جواب بدهند و مجازات تضییع حق مردم را انشاءالله در دنیا و آخرت خواهند دید.

باتوجه به نکاتی که در این بیانیه آمده است و از طرفی مردم را به آرامش و احترام به قانون دعوت نموده است ولی باز هم مصرّانه به تقلب و تخلف در انتخابات اشاره شده و منتخب مردم را به خرید آراء و تخلفات گوناگون متهم نموده است.

اعتراض رهبری املشی به شورای نگهبان