کد خبر: 2709

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ - ۷:۴۰

بازیدسرزده مدیرعامل سازمان مدیریت پسمانداستان گیلان ازکارگاه تفکیک وبازیافت زباله شهرداری چابکسر

بازدیدسرزده مدیرعامل سازمان مدیریت پسمانداستان گیلان ازکارگاه تفکیک وبازیافت زباله شهرداری چابکسر به گزارش خبرنگار چابکسرنیوز ، مدیر عامل سازمان مدیریت پسمانداستان گیلان بصورت سرزده از کارگاه تفکیک و بازیافت شهرداری چابکسر بازدیدبعمل آورد مهندس پورعلی در این بازید  نحوه فعالیت کارگاه رابعنوان یک پروژه زیربنایی شهر چابکسر مثبت اعلام کردوبا اشاره به  اینکه مشکل […]

بازدیدسرزده مدیرعامل سازمان مدیریت پسمانداستان گیلان ازکارگاه تفکیک وبازیافت زباله شهرداری چابکسر

به گزارش خبرنگار چابکسرنیوز ، مدیر عامل سازمان مدیریت پسمانداستان گیلان بصورت سرزده از کارگاه تفکیک و بازیافت شهرداری چابکسر بازدیدبعمل آورد مهندس پورعلی در این بازید  نحوه فعالیت کارگاه رابعنوان یک پروژه زیربنایی شهر چابکسر مثبت اعلام کردوبا اشاره به  اینکه مشکل زباله یکی از عمده ترین مشکل شهر چابکسربوده جهت ارتقاء وتجهیز  این کارگاه قول مساعد دادند.

  1. image image image
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.