کد خبر: 4824

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ - ۷:۳۶

انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر چابکسر تایید شد

به گزارش خبرنگار چابک خبر، فرمانداری رودسر طبق اطلاعیه ای آگهی تائید صلاحیت برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر چابکسر را اعلام کرد. نتایج انتخابات به شرح ذیل می باشد. ۱_آقای جعفر قاسمی جیردهی نام پدر محمد دارای ۲۲۶۶ رأی ۲_آقای امیرحسین یوسف زاده چابک نام پدر مرتضى دارای ۲۰۹۵ رأی ۳_آقای جعفر حسن زاده شیخ […]

به گزارش خبرنگار چابک خبر، فرمانداری رودسر طبق اطلاعیه ای آگهی تائید صلاحیت برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر چابکسر را اعلام کرد. نتایج انتخابات به شرح ذیل می باشد.

۱_آقای جعفر قاسمی جیردهی نام پدر محمد دارای ۲۲۶۶ رأی

۲_آقای امیرحسین یوسف زاده چابک نام پدر مرتضى دارای ۲۰۹۵ رأی

۳_آقای جعفر حسن زاده شیخ زاهدی نام پدر علی دارای ۱۶۸۹ رأی

۴_آقای رامین محمدی چابک نام پدر مهدی دارای ۱۳۷۵ رأی

۵_آقای سیدکمال الدین مهدویان نام پدر سیدرضا دارای ۱۲۲۰ رأی

بعنوان اعضای اصلی و

۱_آقای فرزاد نوری دورانی مقدم نام پدر شعبان دارای ۱۱۴۴ رأی

۲_آقای محمدرضا یوسف زاده چابک نام پدر موسی دارای ۱۱۱۸ رأی

۳_آقای حجت جعفری نام پدر محمدعلی دارای ۹۴۳ رأی

به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر انتخاب شدند .

اینک در اجرای بند ۲ ماده ۷۳ آیین نامه اجرایى انتخابات شوراهای اسلامى شهر چنان چه کسى به تأیید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد مى تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهى شکایت خود را به هیأت نظارت استان مستقردر استانداری اعلام نماید .

امیر جانبازی رودسری
فرماندار و رئیس هیأت اجرایى شهرستان رودسر

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.